Impas - The Perfect Fit

Piping van IMPAS

Piping van IMPAS. Wij bieden onze klanten diverse soorten piping: algemene piping, precisie piping en dubbelwandige piping. Daarnaast is het mogelijk het leidingwerk door ons te laten assembleren. Bijvoorbeeld voor een Gas Valve Unit (GVA) of Ballast Unit (BA).

Algemene piping

Wat verstaan wij onder algemene piping? Wij produceren algemene leidingstukken voor de scheepsbouw, procesindustrie en equipmentbouw. Deze leidingstukken worden gebruikt in machinekamerinstallaties, ladinginstallaties en op baggerschepen. Ook produceren we scheepsbouwleidingen en leidingstukken voor het opsporen van gas of voor het behandelen van water.

Precisie piping

Precisie piping zetten we in wanneer er kleine toleranties zijn vereist. Dit leidingwerk produceren we binnen tienden van een millimeter nauwkeurig. De productie voeren we uit op speciaal daarvoor bestemde vlaktafels. Het afpersen van piping of de conservering ervan behoort ook tot onze mogelijkheden. Precisie piping wordt vaak ingezet voor de motorenbouw en de tandwielkasten- en equipment industrie. Toepassingen zijn gericht op de gasinlaat, dual fuel inlaat, smeerolie, hydrauliek, koelwater, brandstof, startlucht en uitlaatgassen.

Dubbelwandige piping

Dubbelwandige piping wordt toegepast wanneer er extra veiligheid en controle nodig is. Een eventueel lek in de binnenleiding wordt opgevangen in de buitenleiding. De ruimte tussen binnen- en buitenpijp wordt goed bewaakt. Op het moment dat je daar iets waarneemt, weet je dat het mis is. Dubbelwandige pijpstukken worden vaak gebruikt bij hoge druk brandstofleidingen bij motoren. Ook zijn ze inzetbaar voor brandstoffen met een laag vlampunt. Denk bijvoorbeeld aan benzine, kerosine, LPG en aardgas.

CONTACT OVER PIPING

Wil je weten welke technieken en methoden nog meer tot de piping mogelijkheden behoren? Of heb je een interessante leidingwerkopdracht voor ons? We horen het graag!