Impas - The Perfect Fit

Dé producent van prefab leidingstukken en modules

Onze producten

Projecten

Audit Lloyd's

Donderdag 16 september jl. heeft LIoyd’s een audit uitgevoerd  bij IMPAS.

Er is getoetst of IMPAS voldoet aan de eisen voor Piping Production for New Constructions of Ships and Ships in Service.

Een en ander is met positief resultaat afgesloten en er is door LIoyd’s een “Statement of Compliance”  afgegeven.

Voor IMPAS een waardevol document.